Do pobraniaDeklaracja na członka SPFL (Załącznik Nr 1 do Regulaminu)
Plik w formacie MS Word

Deklaracja SPFL – Członek Wspierający (Załącznik nr 3 do Regulaminu)

Plik w formacie MS Word

Arkusz opisu zdjęć
Plik w formacie MS Excel

Umowa licencyjna (Załącznik Nr 1A do Regulaminu)
Plik w formacie PDF

Zgoda przedstawiciela ustawowego na przystąpienie do Stowarzyszenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
Plik w formacie MS Word

Wniosek o nadanie statusu Członka Honorowego Stowarzyszenia (Załącznik Nr 4 do Regulaminu)
Plik w formacie MS Word

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków SPFL – AIR ACTION
Plik w formacie PDF

Zobacz również:
Regulamin
Treść Regulaminu SPFL...
Statut
Treść Statutu SPFL...
Władze
Osoby funkcyjne w SPFL...

Zdjęcia objęte są prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez odpowiedniego zezwolenia.