Jakie są kategorie oceniania zdjęć przez Radę Artystyczną?Wyróżniamy cztery kategorie opisane skrótem SPFL w następujący sposób:

S – SUPER. Ogólne wrażenie wynikające z wyjątkowości kadru, fotografowanego obiektu, klimatu, scenerii oraz pomysłu na zdjęcie.

P – POST PROCESS. Podstawowa obróbka zdjęcia, czyli umiejętność odpowiedniego wykorzystania programu do obróbki zdjęć do korekty wszelkich niedoskonałości, jakie niesie ze sobą proces samego fotografowania: balans bieli, barwa, korekcja naświetlania, kolory, ostrość, redukcja szumów, retusz niezależnych od fotografującego skaz takich jak paprochy, rysy etc.

F – FOTOGRAFOWANIE. Technika wykonania zdjęcia, czyli wszystkie elementy, na które autor zdjęcia ma wpływ w momencie fotografowania, a więc: umiejętność dobrania parametrów sprzętu fotograficznego do danej sytuacji, umiejętność oddania ruchu fotografowanego obiektu, umiejętność złapania „właściwego momentu”, wykorzystanie tła, odpowiednia głębia ostrości, naświetlenie obiektu (przepalenia).

L – LOKALIZACJA W KADRZE. Kadrowanie. Umiejętność odpowiedniego umieszczenia fotografowanego obiektu w kadrze dla najlepszego oddania klimatu danej sytuacji i ukazania tego, co w fotografowanej sytuacji jest najważniejsze.