Jakie są główne różnice pomiędzy członkiem zwyczajnym a sympatykiem?Główne różnice pomiędzy członkiem zwyczajnym a sympatykami polegają na tym, że:

  • na WZC członek zwyczajny ma prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym, a sympatyk tylko z doradczym,
  • członek zwyczajny może używać spersonalizowanych gadżetów SPFL, a sympatyk ogólnych,
  • członek zwyczajny otrzymuje PRESS SPFL oraz akredytacje SPFL na imprezy lotnicze,
  • członek zwyczajny posiada swój profil i swoją galerię na stronie internetowej SPFL, a o sympatyku jest tylko informacja w wykazie członków.