Jaka jest główna korzyść z bycia członkiem sympatykiem SPFL?Główną korzyścią z bycia członkiem sympatykiem SPFL jest to, że dzięki członkostwu może on brać udział we wszelkich inicjatywach organizowanych przez SPFL. Zarówno w wyjazdach na imprezy lotnicze, jak i w warsztatach, szkoleniach itd. Może też na bieżąco czerpać z doświadczenia członków zwyczajnych SPFL o dużo wyższej OOC, dzięki czemu przy odrobinie zaangażowania, bardzo szybko będzie mógł podnieść poziom swojej fotografii. Niestety osoby nie należące do SPFL nie mogą brać udziału w imprezach, warsztatach, wyjazdach organizowanych przez SPFL.