Jak są wybierani CRA?CRA (Członkowie Rady Artystycznej) wybierani są na WZC spośród członków zwyczajnych o najwyższej OOC.