Co należy zrobić, aby zostać członkiem SPFL?W celu przystąpienia do Stowarzyszenia należy:

1. Wypełnić Deklarację SPFL (wzór deklaracji znajduje się w dziale Do Pobrania na stronie SPFL).

2. Przygotować 20 własnych, swoim zdaniem najlepszych zdjęć spełniających następujące warunki:

  • format zdjęcia: JPEG,
  • wymiar dłuższego boku zdjęcia: 2048 pikseli,
  • brak jakichkolwiek ramek, tekstów czy logo na zdjęciu,
  • opis zdjęcia: prawidłowo wypełniony Arkusz Opisu Zdjęć (zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami i przykładami), dostępny w dziale Do Pobrania na stronie SPFL.

3. Przygotować swoje zdjęcie tzw. „awatar” do profilu (informacji o sobie) na stronie internetowej SPFL (format: JPEG o wymiarach 200×200 pikseli).

4. Przygotować swoje zdjęcie tzw. „legitymacyjne” do Legitymacji Prasowej SPFL.

5. Tak przygotowane zdjęcia oraz elektroniczną wersję Deklaracji SPFL (z możliwością kopiowania tekstu) spakować do pliku aplikacyjnego  nazwanego swoim imieniem i nazwiskiem, np. Jan_Kowalski.zip lub Jan_Kowalski.rar.

6. Plik aplikacyjny przesłać na serwer FTP Stowarzyszenia (adres serwera, login i hasło będą udostępnione w prywatnej wiadomości na forum stowarzyszenia)

7. Powiadomić Sekretarza Zarządu (email: sqpien@hot.pl) o fakcie wysłania pliku aplikacyjnego na serwer FTP Stowarzyszenia.

8. Otrzymać potwierdzenie od Sekretarza Zarządu o prawidłowym dostarczeniu pliku aplikacyjnego na serwer (potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej umieszczony w Deklaracji SPFL w terminie do 7 dni od momentu dostarczenia pliku aplikacyjnego).

9. W przypadku stwierdzenia przez Sekretarza Zarządu uchybień w pliku aplikacyjnym, przesłać poprawioną wersję ponownie.

10. Podpisany oryginał Deklaracji SPFL przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Polskich Fotografów Lotniczych ul. Deotymy 54/9, 01-409 WARSZAWA.

11. Wpłacić na rachunek bankowy Stowarzyszenia opłatę tytułem wpisowego oraz składkę za pierwszy rok członkostwa.

12. Uzyskać rekomendację Rady Artystycznej SPFL zwanej dalej Radą (informacja o uzyskaniu rekomendacji Rady zostanie przesłana przez Sekretarza Zarządu na adres poczty elektronicznej umieszczony w Deklaracji SPFL w terminie do 30 dni od wysłania poprawnej wersji pliku aplikacyjnego na serwer SPFL).