Co oznaczają poszczególne skróty?SPFL – Stowarzyszenie Polskich Fotografów Lotniczych
WZC – Walne Zebranie Członków
RA – Rada Artystyczna
CRA – Członek Rady Artystycznej
OOZ – Ogólna Ocena Zdjęcia (ocena jaką od RA łącznie uzyskało pojedyncze zdjęcie)
IOZ – Indywidualna Ocena Zdjęcia (ocena jaką uzyskało zdjęcie od jednego CRA)
OOC – Ogólna Ocena Członka (ocena jaką uzyskał członek SPFL w wyniku zsumowania OOZ 20-stu swoich najlepszych zdjęć)
PRESS SPFL – Legitymacja prasowa SPFL
PF SPFL – Główne portfolio SPFL na stronie internetowej SPFL