Czy każdy może zostać członkiem zwyczajnym SPFL?



Członkiem zwyczajnym SPFL może zostać kandydat, którego OOC wynosi co najmniej 70% i który został przyjęty przez Zarząd SPFL.