Czy istnieje możliwość podniesienia swojej OOC?Tak, oczywiście. Można co miesiąc (od 1 do 5 dnia miesiąca) przesłać na ręce RA swoje zdjęcia, które za każdym razem zostaną ocenione i umieszczone w arkuszu członka. Następnie zostaną posortowane wg OOZ. OOC wyliczone zostanie każdorazowo z 20-stu najlepszych zdjęć.