Co trzeba zrobić, by moje zdjęcie ukazało się w PF SPFL?W PF SPFL mogą być opublikowane jedynie te zdjęcia, których OOZ wynosi co najmniej 80% lub zdjęcia z OOZ niższą  niż 80%, ale zakwalifikowane przez RA, biorącą pod uwagę inne aspekty wynikające z zapotrzebowania na daną fotografię w PF SPFL.