Co to jest OOZ?W celu obliczenia OOZ danego zdjęcia należy z pięciu IOZ, otrzymanych od poszczególnych pięciu CRA, odrzucić oceny maksymalną i minimalną, a pozostałe trzy zsumować i obliczyć stosunek tej sumy do maksymalnie możliwej ilości punktów, jakie mogło otrzymać dane zdjęcie dla tych trzech ocen, podając ten stosunek w procentach.