Zebranie Założycielskie SPFL Air-ActionW dniu 29 listopada 2009 w Warszawie przy ulicy ul. Górczewskiej  257A odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych AIR-ACTION.
W zebraniu uczestniczyło 16 osób, a mianowicie:

Sławomir Krajniewski (hesja)
Tadeusz Wilk (Wilk)
Piotr Skupieński (sqpien)
Jacek Korczak (kurczak)
Krzysztof Baranowski (kichu)
Mariusz Suwalski (MarS)
Sławomir Szychowski (Slavcio)
Przemysław Maliszewski (JIMIX)
Grzegorz Brzeziński (antrez)
Leszek Kobusinski (Hlynur)
Tomasz Chochół (Qna)
Joanna Grzelak (Joa)
Tomasz Szostak (Dyziek)
Tomasz Szczech (deoc)
Ewa Bartkiewicz (FMS)
Marta Holka (Holka)

Osoby te zostały Założycielami Stowarzyszenia SPFL.

Jako że przyświecał nam jasny wspólny cel, bardzo szybko poczyniliśmy wszystkie konieczne ustalenia i przystąpiliśmy do procedowania zgodnie z literą prawa. I tak wybraliśmy Komitet Założycielski w osobach:

Sławomir Krajniewski
Piotr Skupieński
Joanna Grzelak

którego zadaniem było zarejestrowanie naszego Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i tym samym nadanie naszej działalności osobowości prawnej koniecznej dla oficjalnych działań.

Następnie wybraliśmy Zarząd Stowarzyszenia:

Sławomir Krajniewski – Prezes
Mariusz Suwalski – Zastępca Prezesa
Tadeusz Wilk – Zastępca Prezesa
Piotr Skupieński – Sekretarz
Jacek Korczak – Skarbnik
Krzysztof Baranowski – Członek
Joanna Grzelak – Członek

Po wcześniejszym przygotowaniu i przedyskutowaniu uchwaliliśmy Statut Stowarzyszenia i powołaliśmy wszystkie konieczne władze, czyli:

Komisję Rewizyjną w składzie:
Sławomir Szychowski – Przewodniczący
Przemysław Maliszewski – Zastępca
Grzegorz Brzeziński – Sekretarz

Sąd Koleżeński w składzie:
Marta Holka – Przewodniczący
Tomasz Szostak – Zastępca
Tomasz Szczech – Sekretarz

Radę Artystyczną
w składzie:
Mariusz Suwalski – Przewodniczący
Tomasz Chochół – Zastępca
Krzysztof Baranowski – Sekretarz
Leszek Kobusiński – Członek
Sławomir Krajniewski – Członek

Następnie skupiliśmy się na doprecyzowaniu zasad działania Rady Artystycznej i Regulaminie Stowarzyszenia. Wybraliśmy też projekt naszego logo.

Taki był początek wspólnej pracy i zabawy, której się podjęliśmy….