POŻEGNALNY LOT GENERAŁA26 września 2016 na terenie 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim miała
miejsce szczególna, podniosła uroczystość. Zgromadzeni licznie goście oraz żołnierze jednostki byli
świadkami ostatniego, pożegnalnego lotu samolotem bojowym odchodzącego na emeryturę gen.
bryg. pil. dr Jana Rajchela. Ten wyjątkowy lot, który jest dla pilotów bojowych tradycyjnym już,
ostatnim krokiem w ich karierze lotniczej odbył się na MiG-u 29 z mińskiej bazy, pilotowanym przez
nikogo innego jak ppłk Piotra “Kumana” Iwaszko.
Generał brygady pilot dr Jan Rajchel jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w
Dęblinie (obecnie Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych). W swojej bogatej karierze lotniczej
odbył przeszkolenie m.in. na samolotach TS-11 Iskra, MiG-21, MiG-23. W 2003 roku ukończył kurs
dowódców baz lotniczych oraz studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej, po ukończeniu
której zajmował m.in. stanowisko dowódcy w 23 Bazie Lotniczej w Mińsku Mazowieckim. Tutaj
właśnie odbył przeszkolenie do lotów na samolotach MiG-29.
Generał Rajchel, kilka minut po swoim pożegnalnym locie, przemawiając do zgromadzonych
gości oraz żołnierzy, nie krył wzruszenia i emocji. Jak sam stwierdził, jego kariera lotnicza i wojskowa
zatoczyła pełne koło. Będąc dowódcą tutejszej bazy wyszkolił i wychował podporucznika, który teraz
już w stopniu podpułkownika odbył wraz z nim ten ostatni, wieńczący piękną karierę lot.